Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghi Diên

nan-nghiloc-thcsnghidien@edu.viettel.vn